CTY TRẮC ĐỊA 247 NHÀ PHÂN PHỐI MÁY TOÀN ĐẠC HOTLINE: 0916.927.945
MÁY TOÀN ĐẠC

Máy toàn đạc điện tử Geomax Zoom20 (5")

Máy toàn đạc điện tử Geomax Zoom20 (5")
Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm.
Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :GEOMAX
Độ phóng đại ống kính :30x
Trường nhìn :1° 30’ (1.66 gon) / 2.7 m at 100 m
Tự động điều quang :
Phương pháp bắt điểm :Gương
Độ chính xác đo xa :5” (1,5 mgon)
Trọng lượng máy có pin (kg) :5.07

Máy Toàn Đạc Điện Tử Leica TS02 - 5''

Máy Toàn Đạc Điện Tử Leica TS02 - 5''Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm.
Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :LEICA
Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất (") :0.1
Độ phóng đại ống kính :30x
Trường nhìn :1° 30’(1.66 gon) 26m tại khoảng cách 1km
Tự động điều quang :
Trọng lượng máy có pin (kg) :5.09
Xuất xứ :Switzerland

Máy Toàn Đạc Điện Tử Leica TS02 - 3''


Máy Toàn Đạc Điện Tử Leica TS02 - 3''

Máy Toàn Đạc Điện Tử Leica TS02 - 3''
Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm.Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :LEICA
Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất (") :1
Độ phóng đại ống kính :30x
Trường nhìn :1° 30’ (1.66 gon) / 2.7 m at 100 m
Tự động điều quang :
Độ chính xác đo xa :1.5 mm+2 ppm
Trọng lượng máy có pin (kg) :5.09
Xuất xứ :Switzerland


SOUTH NTS-372R

SOUTH NTS-372R


Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm.Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :SOUTH
Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất (") :1
Độ phóng đại ống kính :30x
Trường nhìn :1°30’
Tự động điều quang :
Độ chính xác đo xa :2”
Trọng lượng máy có pin (kg) :5.8
Xuất xứ :China


Máy toàn đạc điện tử Sokkia SET 520K


Máy toàn đạc điện tử Sokkia SET 520K

Máy toàn đạc điện tử Sokkia SET 520K
Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm. Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :SOKKIA
Chip xử lý :Intel PXA255 400MHz
Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất (") :5
Độ phóng đại ống kính :30x
Tự động điều quang :
Phương pháp bắt điểm :Gương & Laser
Trọng lượng máy có pin (kg) :5.2
Xuất xứ :Japan


Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 332


Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 332

Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 332
Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm.  Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :NIKON
Chip xử lý :Intel PXA255 400MHz
Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất (") :5
Độ phóng đại ống kính :33x
Trường nhìn :1°20’
Tự động điều quang :
Phương pháp bắt điểm :Gương & Laser
Trọng lượng máy có pin (kg) :5.2
Xuất xứ :Japan


Máy toàn đạc điện tử Sokkia SET 500


Máy toàn đạc điện tử Sokkia SET 500

Sokkia SET 500
Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm. Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :SOKKIA
Chip xử lý :Intel PXA255 400MHz
Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất (") :3.5
Độ phóng đại ống kính :26x
Trường nhìn :1°30’ (26 m trên 1 km)
Tự động điều quang :
Phương pháp bắt điểm :Gương & Laser
Kích thước máy (mm) :166mm W x 173mm D x 341mm H
Trọng lượng máy có pin (kg) :5.3
Xuất xứ :Japan

Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 352


Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 352

Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm. Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :NIKON
Chip xử lý :Intel PXA255 400MHz
Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất (") :5
Độ phóng đại ống kính :33x
Trường nhìn :1°20’
Tự động điều quang :
Phương pháp bắt điểm :Gương & Laser
Trọng lượng máy có pin (kg) :5.3
Xuất xứ :Japan


Máy toàn đạc điện tử Topcon GPT-3105N


Máy toàn đạc điện tử Topcon GPT-3105N

Topcon GPT-3105N
Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm.Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :TOPCON
Chip xử lý :Intel PXA255 400MHz
Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất (") :5
Độ phóng đại ống kính :30x
Trường nhìn :1°30’ (26 m trên 1 km)
Tự động điều quang :
Phương pháp bắt điểm :Gương & Laser
Trọng lượng máy có pin (kg) :4.9
Xuất xứ :Japan


Máy Toàn Đạc Điện Tử Hãng LEICA


Máy Toàn Đạc Điện Tử Hãng LEICA

 LEICA
Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm. Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :LEICA
Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất (") :1
Độ phóng đại ống kính :34x
Tự động điều quang :
Xuất xứ :Switzerland

Máy toàn đạc điện tử GTS233N-3''


Máy toàn đạc điện tử GTS233N-3''

Máy toàn đạc điện tử GTS233N-3''
Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm.  Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :TOPCON
Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất (") :0.2
Độ phóng đại ống kính :30x
Trường nhìn :1°30’ (26 m trên 1 km)
Tự động điều quang :
Phương pháp bắt điểm :Gương
Trọng lượng máy có pin (kg) :4.9
Xuất xứ :Japan

Máy toàn đạc điện tử CZDD DTM102N

Máy toàn đạc điện tử CZDD DTM102N

Máy toàn đạc điện tử CZDD DTM102N

 

Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với cửa hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm. Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :CZDD
Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất (") :1
Độ phóng đại ống kính :30x
Trường nhìn :1°30’
Tự động điều quang :
Độ chính xác đo xa :2”
Trọng lượng máy có pin (kg) :6.5
Xuất xứ :China

 

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-235N

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-235N
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm.
 Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :TOPCON
Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất (") :0.5
Độ phóng đại ống kính :30x
Trường nhìn :1°30’ (26 m trên 1 km)
Tự động điều quang :
Phương pháp bắt điểm :Gương
Trọng lượng máy có pin (kg) :4
Xuất xứ :Japan

South NTS 312R


Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm. Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :SOUTH
Chip xử lý :Intel PXA255 400MHz
Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất (") :1
Độ phóng đại ống kính :30x
Trường nhìn :2
Tự động điều quang :
Phương pháp bắt điểm :Laser
Độ chính xác đo xa :2
Trọng lượng máy có pin (kg) :6
Xuất xứ :Abkhazia

GEOMAX - ZTS607

GEOMAX - ZTS607

GEOMAX - ZTS607

 

Mô tả chi tiết
Đặc tính kỹ thuật:
- Độ phóng đại 30X
- Ảnh thuận
* Đo khoảng cách:
   + Với gưong đơn:                      3500 m
   + Đo với gương giấy:                   250 m
* Độ chính xác đo cạnh:
   + Fine:          ±2mm + 2ppm / 2.4 giây
   + Quick:       ±5mm + 2ppm / 0.8 giây
   + Tracking:   ±5mm + 2ppm / 0.15 giây
* Đo góc:
   + Độ chính xác đo góc:    7"
   + Góc hiển thị:                   1"
- Bộ nhớ trong:                     10.000 điểm
- Một màn hình đọc số
- Cân bằng điện tử hai trục
* Dọi tâm laser
- Nhiệt độ làm việc từ -20ºC đến +50ºC

Máy đo trắc địa Leica Sprinter 50

Máy đo trắc địa Leica Sprinter 50

Máy đo trắc địa Leica Sprinter 50
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với NV để có được thông tin chính xác về sản phẩm. Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :LEICA
Độ phóng đại ống kính :24x
Trường nhìn :2 - 100 m
Tự động điều quang :
Độ chính xác đo xa :2.5mm
Trọng lượng máy có pin (kg) :2.5
Xuất xứ :Turkey

 

GOWIN TKS-202

Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm.
Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :GOWIN
Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất (") :0.2
Độ phóng đại ống kính :30x
Trường nhìn :1o30’
Tự động điều quang :
Phương pháp bắt điểm :Gương & Laser
Trọng lượng máy có pin (kg) :4.8
Xuất xứ :China

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS239N - 9

Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS239N - 9


1. Ống kính:
Độ phóng đại: 30 X
Góc đọc nhỏ nhất: 5”/10”
Đường kính kính vật: 45mm
Chiều dài: 150 mm
Đo khoảng cách ngắn nhất: 1,3 m
Trường nhìn: 1°30’ (26 m trên 1 km)
2.Bộ nhớ: 24.000 điểm
Lưới chữ thập: chiếu sáng
Hệ thống bù nghiêng: cân bằng 1 trục

3.Màn hình:
Số lượng: 01
Kiểu: tinh thể lỏng LCD
4.Đo góc:
Độ chính xác đo góc: 9"
Phương pháp: số đọc tuyệt đối
Hệ thống nhận diện: H: 1 mặt V: 1 mặt
Khả năng góc đọc nhỏ nhất: 5"/10"
Thời gian đo góc: > 0,3s
Đường kính bàn độ: 71 mm
5. Đo khoảng cách:+ Tầm nhìn xa 20km:

Đo tới gương đơn: 2.000 m
Đo tới gương chùm 3: 2.700 m
Đo tới gương chùm 9: 3.400 m
+ Tầm nhìn xa 40km
Đo tới gương đơn : 2.300 m
Đo tới gương chùm 3: 3.100 m
Đo tới gương chùm 9: 4.000 m
+ Đo tới gương giấy: 100 m
Độ chính xác đo cạnh: ± (3mm+3ppmxD)

6. Khả năng hiển thị cạnh nhỏ nhất:
Chế độ đo chính xác (Fine): 1mm /0,2mm
Chế độ đo thô(Coarse): 10mm/1 mm
Chế độ đo đuổi (Tracking): 10 mm/1mm
7. Thời gian đo cạnh:
Đo chính xác 1mm: 1,2s ( cả lưu bộ nhớ 4s)
Đo chính xác 0,2mm: 2,8s ( cả lưu bộ nhớ 5s)
Đo thô 10mm: 0,7s (cả lưu bộ nhớ 3s )
Đo nhanh: 0,4s (cả lưu bộ nhớ 3s)
8. Dọi tâm quang học:
Độ phóng đại: 3x
Điều chỉnh tiêu cự: 0,5m đến vô cực
Ảnh thuận
9. Nguồn pin :
Pin BT-52QA:Thời gian làm việc 10 h liên tục, thời gian chờ 45 h
Bộ sạc pin BC-27CR: Thời gian nạp pin: 1,8h
10.Thông số khác:
Trọng lượng máy và pin: 4,9kg
Biên độ làm việc của con lắc: ± 3’
Đơn vị hiệu chỉnh: 1"
Bọt thuỷ tròn: 10’/2mm
9. Môi trường hoạt động:
Biên độ làm việc: -20°C đến +50°C
Biên độ chịu đựng: -35° C đến +50° C
Tiêu chuẩn kín nước: IP66

LEICA TS-02 POWER (5’’)

LEICA TS-02 POWER (5’’)


A. MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỂN TỬ LEICA TS-02 POWER (5’’)


Hãng Leica của Thuỵ Sỹ là một hãng chuyên chế tạo các sản phẩm máy đo đạc nổi tiếng nhất trên thế gới. Sản phẩm của hãng Leica không những rất đa dạng về chủng loại và mẩu mã mà còn rất bền, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất trong ngành đo đạc. Leica không ngừng cải tiến ứng dụng những công nghệ mới, vật liệu mới tiên tiến nhất hiện nay vào trong sản phẩm máy đo đạc, nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.


Một trong những dòng sản phẩm mới Leica vừa cho ra thị trường năm 2008 đó là dòng sản phẩm Leica FlexLine TS02. Đây là dòng sản phẩm rất phù hợp cho các công tác: Lập lưới khống chế, trắc địa công trình, đo đạc địa chính, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng công nghiệp và dân dụng, xây dựng đường dây và công trình điện....


B. MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI TRỘI


Máy được chế tạo gọn nhẹ, di chuyển dễ dàng.


Chế độ đo không gương
Góc hiện thị màn hình 0.1“
Độ chính đo góc 5“
Sử dụng loại pin Lithium Ion có số lần đo lên 20 giờ
Thời gian đo khoảng cách rất nhanh 0.8 giây.
Dung lượng bộ nhớ trong: 24.000 điểm đo.
Có thể trút số liệu trực tiếp ngoài thực địa thông qua cổng
USB, giúp linh hoạt hơn trong việc lưu trữ dữ liệu
Có thể giao tiếp với các thiết bị khác bằng Bluetooth.
Có thể xuất ra máy tính nhiều dạng số liệu khác nhau.
Chương trình đo đạc đa dạng phù hợp với nhiều ứng dụng


1. Survering (Đo đạc khảo sát)


2. Stake out ( Chuyển điểm thiết kế ra thực địa )


3. Free Station ( Giao hội nghịch)


4. Reference Element( Định vị công trình theo đường chuẩn )


5. Tie Distace ( Đo khoảng cách gián tiếp )


6. Hidden Point ( Đo điểm ẩn )


7. Area & Volume ( Đo và tính diện tích )


8. Remote Height ( Đo chiều cao không với tới )


9. Contruction ( Chương trình ứng dụng trong xây dựng )


10. Cogo ( Tính toán địa hình ) lựa chọn thêm


11. Road2D ( Chương trinh đo đường 2D ) lựa chọn thêm


12. Reference Plane ( Tham chiếu theo mặt phẳng ) lựa chọn thêm


13. Reference Arc ( Cung tham chiếu ) lựa chọn thêm


Hệ thống lăng kính sáng rõ, EDM siêu bền.
Định tâm Laser giúp nhanh chóng cài đặt trạm máy


C. THÔNG SỐ KỸ THUẬT


1. Ống kính:


- Độ phóng đại: 30 x


- Trường nhìn : 1° 30’(1.66 gon) 26m tại khoảng cách 1km


- Phạm vi điều tiêu: 1.7 m đến vô cùng


- Thể lưới: chiếu sáng, 5 cấp độ chiếu sáng


2. Bộ nhớ, truyền dữ liệu:


- Bộ nhớ trong: 24.000 điểm ghi


- Định dạng dữ liệu: GSI / DXF / XML / ASCII/XLS/ Định dạng tự do


3. Bàn phím và màn hình


- Màn hình: 01 màn hình tinh thể lỏng LCD 160x280 pixel, đèn chiếu sang 5 cấp


- Bàn phím tiêu chuẩn Alpha


4. Đo góc ( Hz, V)


- Độ chính xác (ISO 171233): 5” .


- Hiển thị: 1” / 0.1 mgon / 0.01 mil


- Phương pháp: tuyệt đối, liên tục, đối tâm


- Bộ bù: tăng lên bốn lần sự bù trục


- Độ chính xác thiết đặt độ bù: 2”


5. Đo khoảng cách tới điểm phản xạ:


- Gương GPR1: 3500m


- Tấm phản xạ (60mmx60mm): 250m


- Độ chính xác/ Thời gian đo: Đo chính xác (Fine) : ±(1.5 mm+2 ppmD)/ 2.4 giây, Đo nhanh: ±(3mm+2ppmD)/0.8 giây, Đo đuổi: ±(3mm+2ppmD)<0.15 giây


6. Đo không gương:


- Đo được ≤400m


- Độ chính xác/ Thời gian đo: ±(2mm+2ppmD) / 3 giây


- Kích thước của điểm laser: Xa 30m là 7mmx10mm, xa 50m là 8 mmx20mm, xa 250m là 30x55mm.


7. Hệ điều hành: Windows CE: 5.0 Core


8. Dọi tâm laser:


- Loại : Điểm laser,chiếu sáng, 5 cấp độ chiếu sáng


- Độ chính xác dọi tâm:1.5mm trên 1.5m chiều cao máy


9. Nguồn pin (GEB221):


- Loại: LithiumIon


- Thời gian làm việc: hơn 20 h


- Trọng lượng: 5.1 kg


10. Môi trường hoạt động:


- Biên độ làm việc: từ -20°C tới +50°C


- Chịu nước và bụi (IEC 60529): IP55


- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Máy Toàn Đạc Điện Tử Leica Flexline TS02-7

oàn Đạc Điện Tử Leica Flexline TS02-7
Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm. Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :LEICA
Khả năng hiển thị góc nhỏ nhất (") :7
Độ phóng đại ống kính :30x
Tự động điều quang :
Phương pháp bắt điểm :Laser
Xuất xứ :Switzerland
 
Liên kết may kinh vi| may thuy binh dien tu | may toan dac | may thuy binh | may kinh vi dien tu |may thuy binh laser |may toan dac dien tu |gia trong ngay|gia xe 24h|vat lieu loc nuoc|thep xay dung